پیشنهاد عهد ما

تصوف

زهد در اسلام؛ مناظره امام صادق (ع) با صوفیان

مناظره امام صادق با صوفیان

مناظره امام صادق علیه السّلام با صوفیان زهد از منظر اسلام یکی از مباحثی که این روزها از سوی برخی افراد مطرح می شود, لزوم ژنده پوشی و بی توجهی افراطی به ظواهر است آن چنان که برخی از اهل تصوف این گونه اند. در سالروز شهادت حضرت صادق آل اللّه علیه السلام, برآن شدیم که مناظره امام پیرامون این ... ادامه مطلب »